37. RAJD MAGNOLII:


  CYKL:Rajdowe Mistrzostwa
Polski Zachodniej

  RUNDA:2 / 7

  ROZPOCZĘCIE:20 maja 2017r.

  ZAKOŃCZENIE:21 maja 2017r.

  BAZA RAJDU:Szczecin

  NAWIERZCHNIA: asfalt, beton, kostka

  KATEGORIA:KJS

  DŁUGOŚĆ RAJDU:170 km

  DŁUGOŚĆ OS:24 km

PLIKI DO POBRANIA:   INFORMACJA PRASOWA PO RAJDZIE

   AKREDYTACJA PRASOWABIURO PRASOWE:


20 maja 2017r - sobota, godz. 08:00 - 18:00
Pro Driving Team ABJ Mariusz Podkalicki
Lubieszyn 4c, 72-002 Lubieszyn

21 maja 2017r - niedziela, godz. 08:00 - 15:00
Stacja BP Motaniec
Motaniec 26, 73-108 Kobylanka


Informacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.

Zasady przyznawania akredytacji

Organizator 37. Rajdu Magnolii stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:
1. Organizator 36 Rajdu Magnolii jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.? Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg 36 Rajdu Magnolii.
2. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.
3. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.
4. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników, agencji reklamowych, promocyjnych, eventowych oraz PR.
5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.
6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres biuro@rajdmagnolii.pl lub listownie na adres:

Termin nadsyłania akredytacji (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) wygasa 19 maja 2017r. Wnioski nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.